Marko Vreeswijk
Eigenaar – adviseur – programmamanager
1970

opleiding:

TU Eindhoven: technischebedrijfskunde

Managing Successful programs – certified programma manager

Lean Green Belt certificaat

marko.vreeswijk@mare-advies.nl

06-51075375

Erik Smakman
Eigenaar – adviseur – programmamanager
1970

opleiding:

TU Delft: ChemischeTechnologie

TSM Twente: MBA (cum laude)

Managing Successful programs – certified programma manager

Lean Green Belt certificaat

erik.smakman@mare-advies.nl

06-5372 6500

Mare Advies. Duidelijk en to the point.

Marko en Erik zijn gedreven adviseurs die zich snel betrokken voelen bij uw organisatie: wat kan en moet er beter, en hoe kan dat als beste worden gerealiseerd. Daarbij komen zij snel tot de essentie en maken de vertaalslag naar de praktijk. Samen met directie en medewerkers stellen zij onderbouwde plannen op en helpen deze om te zetten in concrete resultaten.

Wij zijn uw gids: we helpen u om de uitdagingen van uw organisatie aan te pakken, ondersteunen uw medewerkers te begrijpen wat en hoe zij om kunnen gaan met alle veranderingen, en zetten een gezamenlijke koers uit naar een veelbelovende toekomst

De vijf principes van Mare Advies

Vertrouwen

De basis van samenwerking is het vertrouwen dat uw succes en tevredenheid onze drijfveer is. Integriteit, transparantie en betrokkenheid passen daarbij. Het gaat pas goed met ons als het goed gaat met u en uw organisatie!

Samenwerking

Samen keuzes maken en oplossingen bedenken betekent dat iedereen niet alleen begrijpt wat ze doen, maar vooral ook waarom. Zo begint ieder als deelnemer, en eindigt als trekker.

Steeds beter

De basis op orde en van daaruit steeds beter functioneren is essentieel in de huidige marktomgeving. Actiegerichte verandering betekent dat we steeds nieuwe ideeën inbrengen om direct in de praktijk te brengen en te zien wat wel en niet werkt. Voor een steeds beter resultaat.

Gaat om mensen

Mensen maken de organisatie. We werken samen met bestuur, medewerkers, klanten, partners om de verschillende meningen en belangen bij elkaar te brengen en gezamenlijk de beste oplossing te komen.

Resultaatgericht

gewapend met een forse inhoudelijke bagage kennen we vele management tools en technieken. Deze passen we toe of passen we aan, afhankelijk van de situatie van uw organisatie. Het gaat tenslotte om het resultaat en niet om de toegepaste methodiek.