Diagnose

Samen met de organisatie onderzoeken we de ontwikkelingen in de omgeving en de situatie van de eigen organisatie. De benodigde diepgang is afhankelijk van de uiteindelijke besluiten die moeten worden genomen; een nieuwe strategie vraagt uitgebreider onderzoek dan een investeringsbeslissing.

Keuze

De analyse van ontwikkelingen, organisatie en mogelijkheden wegen we samen met het management af om te komen tot een keuze: de voorkeursbeslissing en focus.

Besluitvorming & Communicatie

Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats door directie, bestuur of aandeelhouders. De relevante medewerkers informeren we samen over de besluiten en de achtergronden, om zo draagvlak te creëren en de uitvoering te starten.