Inrichting

Soms vraagt het besluit of strategie om het aanpassen van de structuur van de organisatie. Deze moet aansluiten bij de richting, om deze optimaal te faciliteren. We bespreken met het management de wijzigingen in hiërarchie, interne coördinatie en wijze van samenwerken

Dashboards

Verbetering moet tastbaar en volgbaar zijn: het benoemen, inventariseren en volgen van indicatoren is hèt stuurmiddel van de transformatie en randvoorwaarde voor succes.

Veranderprogramma

De verschillende verbeterprojecten maken onderdeel uit van het verbeterprogramma. De organisatie voert deze zelf uit, maar veelal naast ‘het gewone werk’. Wij zijn stok achter de deur en coördineren inhoud en voortgang van de individuele projecten en programma. Steeds met het uiteindelijke doel voor ogen.